Factureer digitaal en bespaar

In de onderstaande tabel zie je een berekening van de besparing in administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie door KPMG in opdracht van FOD Kanselarij van de Eerste Minister; dienst administratieve vereenvoudiging.

Eenmanszaak

Kleine onderneming

Middelgrote onderneming

Grote onderneming

Gemiddeld aantal verstuurde facturen

76 1.352 5.576 36.385

Gemiddelde kost per papieren factuur

€ 4,44 € 4,44 € 4,44 € 4,44

Gemiddelde totale kost papieren factuur

€ 337,44

€6.002,88

€24.757,44

€161.549,40

Gemiddelde kost per e-mail factuur

€2,02

€2,02

€2,02

€2,02

Gemiddelde totale kost e-mail factuur

€153,52

€2.731,04

€11.263,52

€73.497,70

Gemiddelde kost e-factuur via digitaal platform

€1,20

€1,20

€1,20

€1,20

Gemiddelde totale kost e-factuur via digitaal platform

€91,20

€1622,40

€6.691,20

€43.662,00

Gemiddelde totale potentiële jaarlijkse besparing

€264,24

€4.380,48

€18.066,24

€117.887,40

Kosten vs Opbrengst