Welke BTW-tarieven kan ik gebruiken op mijn facturen?

Welke BTW-tarieven kan ik gebruiken op mijn facturen?

Beschikbare BTW-tarieven in Billit

De levering van een goed is de overdracht of de overgang van de macht om als eigenaar over dit goed te beschikken. Deze levering is aan de Belgische btw onderworpen als de plaats van levering zich in België bevindt. Elke handeling die geen levering van goederen is, wordt beschouwd als het verrichten van een dienst. Deze is aan btw onderworpen als de diensten in België worden verricht. De plaats waar de diensten worden verricht is in principe de plaats waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd. Op deze regels bestaan een reeks uitzonderingen, hiervoor neem je best contact op met je adviesgevende boekhouder.

De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit. Het normale btw-tarief is 21%. Voor bepaalde categorieën van goederen en diensten gelden gunstigere tarieven binnen België:

  • 0%: bijvoorbeeld periodieke publicaties …
  • 6%: bijvoorbeeld voedingsproducten, water, medicijnen, boeken, transport …
  • 12%: bijvoorbeeld catering, sociale woningbouw, margarine …

Intracommunautaire (IC) Levering of Verwervingen

Stuur je een verkoopfactuur naar een bedrijf buiten België, maar binnen de EUR? Dan kies je best IC goederen of IC-diensten. Een intracommunautaire levering is een verkoop van goederen door een btw-plichtige verkoper aan een btw-plichtige koper die een geldig btw-nummer opgeeft uit een andere EU- lidstaat en waarbij de goederen effectief worden vervoerd naar een andere EU-lidstaat.

Wanneer uw bedrijf een handelsrelatie heeft met leveranciers of klanten in andere lidstaten van de Europese Unie, zijn de regels voor de intracommunautaire btw van kracht. Een intracommunautaire verwerving vindt plaats als u goederen koopt die vanuit een ander EU-land naar België worden vervoerd en waarbij de leverancier een ondernemer is. De levering door de verkoper is in het andere EU-land belast met 0%.

Voor meer specifieke informatie verwijzen we u graag door naar https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/inde... naar uw boekhouder.